. Bonjour GAMES


2015-01-08
Verze 8.0.0

Hrdinové


Základní cena přestupu všech hrdinů byla upravena tak, aby cena přestupů reflektovala lépe sílu karet na dané úrovni, tzn. dostupnosti všech efektů. Aktivační cena přestupů je následující:

PřestupPůvodní cenaNová cena
1. -> 2.11/0 7/2
2. -> 3.10/08/1
3. -> 4. 9/09/0


Zlepšování ekonomických vlastností všech hrdinů bylo rovněž upraveno tak, aby zhoršilo přístup sekundární suroviny na vyšších levelech.

Na druhé úrovni tak líznutí nové karty stojí pouze jednu deaktivaci, ale vytvoření sekundární suroviny stojí tři deaktivace a s každým levelem se o jednu deaktivaci snižuje.

Počet aktivních talentů ve hře


Snížil jsem počet aktivních talentů ve hře opět pouze na 3. 4 bylo strašně moc a hráč tak mohl hrát prakticky všechno.
Na druhou stranu se do aktivních talentů nepočítá výzbroj. Tudíž může hráč pořád špekulovat, kolik talentů si vlastně do balíčku dá.

Změna výbroje


Krom toho, že se výzbroj již nepočítá do aktivních talentů ve hře, došlo i ke změně její aktivační ceny, která se nyní aktivuje za karty ve hřbitově a má i svou vlastní obnovu.

Maximální počet karet v balíčku


Do maximálního počtu karet v balíčku se nyní počítají i karty hrdiny.
Čím méně úrovní hrdiny si dá hráč do balíčku, tím více hrních karet nebo talentů může mít ve svém balíčku. Bohužel to pak znemožňuje případný přestup, pokud by se to hráči zrovna hodilo :D
Maximální počet karet v balíčku zůstává nezměněný a to 30.

Změna výpomoci


Pro zjednodušení hry se veškerá výpomoc nyní počítá jako "základní", tedy jakýkoliv útok či střelba lze přidat/ubrat jakékoliv jednotce.
Společně s tímto pravidlem došlo k přecenění buffovacích efektů na všech kartách.

Vybalancování obnovy


Po vybalancování všech karet, jsem se mohl konečně pustit do balancování obnovy.
- došlo k navýšení ceny o 1-2 karty u jednotek na 2-4 úrovni.
- došlo k navýšení ceny u jednotek s Pokřikem či obecným efektem nezávislým na aktivním stavu jednotky
- některé jednotky naopak schopnost obnovy ztratily

Poslední balanční úpravy


Došlo k finální revizi všech karet a drobným úpravám, v zásadě nedošlo k funkčním změnám jen drobným doladěním dle výše zmíněných změn.
Tímto jsem snad doladil všechny karty a efekty a hra je připraveno pro hlubší testovaní na nadcházejícím turnaji.
- Bonjour -
2014-12-24
Patch 7.4.0

Nejdůležitější změnou tohoto patche, kromě pár změn na některých kartách je hlavně odstranění konstrukce herních balíčků z pravidel, což umožňuje vytvoření různých herních formátů pro zpestření hry.

Mezi základní formáty patří:


Standard:
Maximální počet karet v balíčku: 30
Počet kopií jedné karty v balíčku: 1
Maximální počet talentů ve hře: 4

Limited:
Maximální počet karet v balíčku: 30
Počet kopií jedné karty v balíčku: 2
Maximální počet talentů ve hře: 4

Extended:
Maximální počet karet v balíčku: 40
Počet kopií jedné karty v balíčku: 4
Maximální počet talentů ve hře: 4

Cut:
Maximální počet karet v balíčku: 30
Počet kopií jedné karty v balíčku: 1
Maximální počet talentů ve hře: 3

Spare:
Maximální počet karet v balíčku: 30
Počet kopií jedné karty v balíčku: 2
Maximální počet talentů ve hře: 3Níže přikládám nejzásadnější změny v talentech:

Přepracování pasivní schopnosti hrdiny:

Dále došlo k drobných úpravám dalších 15-karet, za zmínku stojí globální přecenění efektů na snížení útoku či střelby u kouzel. Většina těchto efektů stojí o 1 základní surovinu méně. (Což u většiny znamená nulovou aktivační cenu).

Karty, u kterých došlo k razantnějším změnám jsou zobrazeny na následujícím obrázku:
- Bonjour -
2014-11-28
Patch 7.3.0

Tak finální verze prvních strategií, které budou dostupné v základní verzi je dokončena. Ze strategií, které jsem zmiňoval dříve jsem vybral prozatím jen ty, které svou implementací nerozbili vyváženost karet. Tak doufám, že se vám budou změny líbit.

V tomto patchi je celkem 41 nových karet a 30 karet je přepracovných. Zde jsou některé vybrané nové karty k náhlédnutí...- Bonjour -
2014-11-26
Token

Karta představující tokena. Jedná se o specifický typ jednotek, na které je možné následně navázat některé efekty apod. Token se nijak neaktivuje, pouze se za pomocí aktivace jiného efektu položí do hry. Pokud token opouští hru odstraňuje se rovnou mimo hru, nevrací se do rukou, balíčku či hřbitova.


- Bonjour -
2014-11-22
Patch 7.2.0

Došlo k přepracování systému talentů tak, aby mohlo dojít k potenciálnímu využití všech dostupných strategií. Některé talenty byly upraveny aby reflektovaly poslední změny a zde je ukázka nových talentů- Bonjour -
2014-11-05
Výhled dalšího vývoje

Dojde k přepracování všech efektů, které pracují s navrácením karet ze hřbitova zpět do herního balíčku (což sloužilo jako velmi nešikovné simulování přidávání životů).

S novými pravidly lze stejného efektu docílit i vrácením karet zpět do ruky, proto byly zrušeny všechny efekty vracející karty zpět do herního balíčku, což částečně urychlí hru, když se nebudou muset balíčky pořád míchat a zpřístupní tento prapodivný efekt více strategiím.


Dále bych chtěl ještě umožnit nahlédnout pod pokličku nově vznikajících strategií. Dal jsem dohromady všechny poznámky za posledních pár let a sepsal sadu základních strategií, které budou v dalším patchi dostupné.

SACRIFICE ME
- strategie založená na hordě prvolevelových jednotech, jejichž cílem je udeřit nepřítele pouze jednou a následně se obětovat pro dobro ostatních.

SIEGE
- strategie založená na kooperaci jednotek s obklíčením

CHOSEN ONE
- herní styl založený na vytvoření jedné nezničitelné jednotky.

TOKEN
- s tímto balíčkem vyjde i nová karta "TOKEN", která bude představovat obyčejného "šupáka"
- celá strategie pak bude spočívat ve vytváření hordy tokenů a manipulaci s nimi
- znalci magiců ví jak tokeni fungují, pro nezasvěcené to bude překvapení

UNSEEN STRENGTH
- strategie založená na práci s neviditelnými jednotkami

RUBBER
- herní styl založený na odstraňování nepřítelových karet z ruky a hřbitova rovnou mimo hru, aby nemohl vůbec nic aktivovat

BEYOND THE GRAVE
- balíček postavený na principu a efektem, které se aktivují v případě prázdného hřbitova
- manipulace s obnovou karet apod.

FLYING POWER
- strategie postavená na leteckých jednotkách

SNIPE THEM
- balíček založený na střeleckých jednotkách

BLOCK
- strategie založená na neustálém blokávání nepřítele pomocí obránců

CONTROL
- systém postavený na přebírání nepřátelských jednotek

EMPTY HANDS
- balíček postavený na efekt, pokud nemáš nic na ruce
- Bonjour -
2014-11-05
Úpravy pravidel

Ještě jednou jsem si procházel průběh turnaje a dospěl jsem k závěru, že ještě musím provést drobnou úpravu pravidel.

Velmi dlouho jsem přemýšlel nad tím, proč hráči nepreferují líznutí nové karty, aby získali herní výhodu a problém je v tom, že líznutí karty znamená ztrátu potenciálního života a při vyrovnaných hrách tak spíše jde o pomalou sebevraždu než o herní výhodu, proto jsem se rozhodl, že dojde ke změně obecného pravidla ukončení hry.Hráč nyní prohrává hru v případě, kdy nemá ani jednu kartu ve svém hřbitově a ve své ruce.


Současně s tímto pravidlem musí dojít ke změně způsobu ubírání životů:V případě kdy hráč obdrží zranění, musí za každé takto získané zranění buďto:
- odstranit vrchní kartu ze svého herního balíčku do hřbitova
- odstranit libovolnou kartu ze své ruky do hřbitova


Částečně se tím navýší počet životů, což se může v budoucnu kompenzovat různými herními formáty, které budou mít svá vlastní omezení na velikost balíčku a četnosti karet. Prozatím však nic takového naplánuji a velikost balíčku zůstává na 30-ti kartách.

Hlavním cílem těchto změn je především využití naprosto všech karet ve svém balíčku. Navíc nové pravidlo umožňuje vytvořit efekty, které pracují s prázdnou rukou, které lze nyní mnohem lépe dosáhnout.

Dále jsem musel zareagovat na diskuzi ohledně opětovné aktivace karet ze hřbitova, kterou jsem se následně rozhodl také změnit.Obnova karet, tedy opětovná aktivace ze hřbitova, se počítá jako pomalý efekt u všech karet. Aktivování karty, tak lze předběhnout libovolným efektem atd.


A další drobnou změnou bude změna počtu aktivovaných talentů ve hře. Jelikož pak se strategie zvrhnou na rychlou aktivaci snadných talentů, které sice zabírají místo, ale stále je ještě prostor pro další, klíčové talenty. Takhle je již místo velmi omezené a hráč nemůže jen tak bezhlavě vykládat talenty.Snížení počtu aktivovaných talentů ve hře ze 4 na 3.
- Bonjour -
2014-11-04
Patch 7.1.3

Kupodivu se na turnaji nenašlo mnoho přehnaně silných či slabých karet, takže ukazuji karty u kterých došlo ke změně bojových vlastností či efektů:

A další karty, u kterých došlo k přecenění:

Dále došlo k drobným úpravám chybných textů u ability NEVIDITELNOST a drobné textové překlepy na různých kartách.
- Bonjour -
2014-10-27
Patch 7.1.2

Došlo ke zpřesnění balančního algoritmu, který má za příčinu přecenění 36 karet jednotek.

Pro nový systém práce se hřbitovem a pro lepší možnosti provázanosti balíčku vyšel nový talent
Detailní změny zde:

HRDINOVÉ
Ariul - 4.úroveň špatný přísun surovin

JEDNOTKY - LEVEL 2
Impaler - oprava textu
Tiny one - přepracování ability pro lepší čitelnost
Urkush - změna za 4 životů na 3

JEDNOTKY - LEVEL 3
Sharspshooter - vylepšní textu pro jasnout srozumitelnost

KOUZLA - LEVEL 4
Rune activation - oprava textu pro lepší srozumitelnost

TALENT - LEVEL 1
Farsight - nový talent

PŘECENĚNÉ JEDNOTKY
Centaur saper
Egral
Fury
Gruum
Troll warlord
Whisp of Doom
Black-union
Centaur archer
Corpse eater
Fargal
Forest infantry
Forest walker
Headless knight
High druid
Jakul
Tiny one
Undying
Urkush
Accolyte
Councelor
Charming harpy
Isir the Hammer
Skeleton archer
Yzzil
Apuka
Fallen angel
Horsemans
Khas
Selepa
Selta warrior

PŘECENĚNÉ KOUZLA
Exhaustion
- Bonjour -
2014-10-13
Patch 7.1.1

Cílem tohoto patche je hlavně napravení poškozených mechanik nevyváženosti hrdinů, obnova práce s hřbitovem a globální úpravy napříč všemi karty pro vybalancování hry:

Hrdinové
- všem hrdinům se na druhé úrovni zvýšil ekonomický přisun z +4 základních surovin na +5 základních surovin.
- byly přepracovány všechny vlastnosti hrdinů tak, aby odpovídaly úrovni hrdiny a s tím související silou dopadu na průběh hry.
- díky zvýšení ekonomické síly na 2 úrovni vzrostly i ceny přestupu na 3 a 4 úrovni o +1 základní surovinu.

Talenty
- byly přepracovány prakticky všechny talenty. Talenty jsou nyní nezničitelné, tudíž se na nich dá lépe založit patřičná strategie.
- Každý hráč nyní může mít ve hře maximálně 4 talenty nezávisle na úrovni hrdiny. Tudíž i prvoúrovňové strategie si můžou akivovat 4 talenty.

Obecné
- Na všech herních kartách vznikla nová aktivační cena "OBNOVA", kterou je možné použít v případě, kdy je karta na vrchu hráčova hřbitova. Toto pravidlo tak zamezí tomu, že při ztrátě životů a následném odstranění karet z balíčku do hřbitova hráč nepřijde o klíčovou kartu svého balíčku a může ji znovu aktivovat.
- Současně s tím přibylo nové pravidlo, které říká, že pokud hráči přichází karta do hřbitova, může si rozhodnout, zda ji položí na vrch svého hřbitova, či si ji dá na spod svého hřbitova. Toto pravidlo tak umožní udržet si na vrchu hřbitova karty, které chce uživatel znovu aktivovat.

Jednotky
- Všechny jednotky prošly redesignem síly bojových vlastností a pasivních schopností. Mezi jednotkami tak není propastný rozdíl v životech, síle a střelbě, útok na jednotky je tak momentálně více podporovaný pro získání herní výhody než upřednostňování útoku do hrdiny.
- Jelikož se bojové vlastnosti jednotek méně rozlišují je zde naopak doba útoku, která je specifická pro jednotlivé typy hraní. Jednotky na nižších úrovních mají vyšší průměrnou dobu útoku a tak strategie založené na nižších úrovních musí spoléhat v hordu slabých a pomalých jednotek, kdežto strategie vyšších úrovní spoléhají na silnější a rychlejší jednotky.

Toť prozatím vše, na turnaji uvidíme jestli jsme dosáhli požadovaného výsledku.
- Bonjour -
2014-10-05
Přepracování všech karet do sedmé generace

Všechny karty projdou kompletní redesignem dle posledních změn (viz předchozí články).

Navíc se karty již designují tak, aby zapadali do koncepčního schématu základních strategií:

1. úroveň "RUSH"
- strategie založené na první úrovni slouží k přečíslení oponenta hordou levných jednotek, které dokáží oponenta zlikvidovat během několika kol.


2. úroveň "PUSH"
- strategie založené na druhé úrovni rozšiřují základní strategii prvních úrovní o kombinačně založený útok. Na druhé úrovni se tak nachází efekty, jejichž synergií lze dosáhnout mnohem účinnějšího útoku.


3. úroveň "BLOCK"
- strategie založené na třetí úrovni jsou primárně založeny na zablokování rychlých strategií a následným zabitím nepřítele několika silnými jednotkami.

4. úroveň "CONTROL"
- strategie založené na čtvrté úrovni jsou primárně postaveny nad dominancí bitevního pole za pomocí silných jednotek s mocnými efekty. Na rozdíl od předchozích čtvrt-úrovňových strategií, kde se zažilo pravidlo jedna jednotka musí vyhrát hru, je zde spíše prostor pro jemnou paralyzaci nepřítele s postupným navyšováním herní dominance. Jednotky na čtvrté úrovni již nejsou tak nesmrtelné, jak tomu bylo předtím.
- Bonjour -
2014-10-05
Vyvážení vlastností a ekonomického růstu hrdinů

Nevyváženost hrdinů byla na předchozím turnaji jeden z nejpalčivějších problémů.

Prvním problém byla druhá úroveň obecně, tato úroveň nepřidávala takřka žádnou ekonomickou výhodu a pouze přidávala lízání karet každé kolo, což většina lidí chápala jako nevýhodu (částečně i je). Nyní tedy hrdina získá na druhé úrovní ekonomický nárůst o 25%.

Druhým a mnohem horším problémem byla nevyváženost pasivních vlastností hrdinů. Ze všech vlastností byly použitelné pouze dvě a z toho jedna na čtvrté úrovni prakticky sama vyhrála hru. Nově jsou vlastnosti obecně mnohem slabší a s růstem hrdiny se pouze zlepšuje rychlost jejich použití namísto navyšování jejich síly.

Detailně viz ukázkový hrdina:- Bonjour -
2014-10-05
Změna vlastnosti "OBRÁNCE"

Tato vlastnost se ukázala jako až přehnaně silná, proto je nyní omezena tak, že obránci nyní brání pouze samotného hrdinu.

Změnou tohoto pravidla jsem chtěl docílit pseudo-možnosti, jak přidávat životy hrdinům, aniž bych musel nutně pracovat s hřbitovem.

Jde tedy převážně o podporu defenzivních balíčků, které v kombinaci s předešlou změnou přidávají možnost obrany před rychlými strategiemi pro pomalé typy balíčků.

Texty abilit jsou tedy změněny následovně:- Bonjour -
2014-10-05
Změna aktivační ceny

Došlo ke změně aktivační ceny, která je nyní rozdělena do dvou kategorií.

1. První část se skládá z běžných surovin (primární a sekundární), tudíž může být karta aktivována běžným způsobem, pokud má hráč tuto kartu na ruce.

2. Následně je zde nově vytvořená nová sekce, pomocí které může hráč aktivovat libovolnou kartu ve hřbitově, pokud odstraní určitý počet vrchních karet ze hřbitova mimo hru.

Pozor: Při takové aktivaci se nejprve zvolí karta, kterou chce hráč aktivovat, následně se přesune ze hřbitova do aktivačního zásobníků a až poté se začne se samotnou aktivací, pokud má ještě hráč dostatek karet ve hřbitově. Pokud dostatek karet nemá, karta s vrací do hřbitova na stejnou pozici, na které byla před aktivací.

Tímto pravidlem doufám, že docílím toho, že hráči při ztrátě životů nepřijdou o klíčovou kartu, která jim ve hře může pomoci, nebo o klíčovou kartu, na které je založena strategie balíčku.

Auza tedy může být aktivován z ruky za 2 primární suroviny, nebo ze hřbitova za odstranění 3 vrchních karet ze hřbitova mimo hru.
- Bonjour -
SEO