. Bonjour GAMES

2014-10-13
Patch 7.1.1

Cílem tohoto patche je hlavně napravení poškozených mechanik nevyváženosti hrdinů, obnova práce s hřbitovem a globální úpravy napříč všemi karty pro vybalancování hry:

Hrdinové
- všem hrdinům se na druhé úrovni zvýšil ekonomický přisun z +4 základních surovin na +5 základních surovin.
- byly přepracovány všechny vlastnosti hrdinů tak, aby odpovídaly úrovni hrdiny a s tím související silou dopadu na průběh hry.
- díky zvýšení ekonomické síly na 2 úrovni vzrostly i ceny přestupu na 3 a 4 úrovni o +1 základní surovinu.

Talenty
- byly přepracovány prakticky všechny talenty. Talenty jsou nyní nezničitelné, tudíž se na nich dá lépe založit patřičná strategie.
- Každý hráč nyní může mít ve hře maximálně 4 talenty nezávisle na úrovni hrdiny. Tudíž i prvoúrovňové strategie si můžou akivovat 4 talenty.

Obecné
- Na všech herních kartách vznikla nová aktivační cena "OBNOVA", kterou je možné použít v případě, kdy je karta na vrchu hráčova hřbitova. Toto pravidlo tak zamezí tomu, že při ztrátě životů a následném odstranění karet z balíčku do hřbitova hráč nepřijde o klíčovou kartu svého balíčku a může ji znovu aktivovat.
- Současně s tím přibylo nové pravidlo, které říká, že pokud hráči přichází karta do hřbitova, může si rozhodnout, zda ji položí na vrch svého hřbitova, či si ji dá na spod svého hřbitova. Toto pravidlo tak umožní udržet si na vrchu hřbitova karty, které chce uživatel znovu aktivovat.

Jednotky
- Všechny jednotky prošly redesignem síly bojových vlastností a pasivních schopností. Mezi jednotkami tak není propastný rozdíl v životech, síle a střelbě, útok na jednotky je tak momentálně více podporovaný pro získání herní výhody než upřednostňování útoku do hrdiny.
- Jelikož se bojové vlastnosti jednotek méně rozlišují je zde naopak doba útoku, která je specifická pro jednotlivé typy hraní. Jednotky na nižších úrovních mají vyšší průměrnou dobu útoku a tak strategie založené na nižších úrovních musí spoléhat v hordu slabých a pomalých jednotek, kdežto strategie vyšších úrovní spoléhají na silnější a rychlejší jednotky.

Toť prozatím vše, na turnaji uvidíme jestli jsme dosáhli požadovaného výsledku.
- Bonjour -
2014-10-05
Přepracování všech karet do sedmé generace

Všechny karty projdou kompletní redesignem dle posledních změn (viz předchozí články).

Navíc se karty již designují tak, aby zapadali do koncepčního schématu základních strategií:

1. úroveň "RUSH"
- strategie založené na první úrovni slouží k přečíslení oponenta hordou levných jednotek, které dokáží oponenta zlikvidovat během několika kol.


2. úroveň "PUSH"
- strategie založené na druhé úrovni rozšiřují základní strategii prvních úrovní o kombinačně založený útok. Na druhé úrovni se tak nachází efekty, jejichž synergií lze dosáhnout mnohem účinnějšího útoku.


3. úroveň "BLOCK"
- strategie založené na třetí úrovni jsou primárně založeny na zablokování rychlých strategií a následným zabitím nepřítele několika silnými jednotkami.

4. úroveň "CONTROL"
- strategie založené na čtvrté úrovni jsou primárně postaveny nad dominancí bitevního pole za pomocí silných jednotek s mocnými efekty. Na rozdíl od předchozích čtvrt-úrovňových strategií, kde se zažilo pravidlo jedna jednotka musí vyhrát hru, je zde spíše prostor pro jemnou paralyzaci nepřítele s postupným navyšováním herní dominance. Jednotky na čtvrté úrovni již nejsou tak nesmrtelné, jak tomu bylo předtím.
- Bonjour -
2014-10-05
Vyvážení vlastností a ekonomického růstu hrdinů

Nevyváženost hrdinů byla na předchozím turnaji jeden z nejpalčivějších problémů.

Prvním problém byla druhá úroveň obecně, tato úroveň nepřidávala takřka žádnou ekonomickou výhodu a pouze přidávala lízání karet každé kolo, což většina lidí chápala jako nevýhodu (částečně i je). Nyní tedy hrdina získá na druhé úrovní ekonomický nárůst o 25%.

Druhým a mnohem horším problémem byla nevyváženost pasivních vlastností hrdinů. Ze všech vlastností byly použitelné pouze dvě a z toho jedna na čtvrté úrovni prakticky sama vyhrála hru. Nově jsou vlastnosti obecně mnohem slabší a s růstem hrdiny se pouze zlepšuje rychlost jejich použití namísto navyšování jejich síly.

Detailně viz ukázkový hrdina:- Bonjour -
2014-10-05
Změna vlastnosti "OBRÁNCE"

Tato vlastnost se ukázala jako až přehnaně silná, proto je nyní omezena tak, že obránci nyní brání pouze samotného hrdinu.

Změnou tohoto pravidla jsem chtěl docílit pseudo-možnosti, jak přidávat životy hrdinům, aniž bych musel nutně pracovat s hřbitovem.

Jde tedy převážně o podporu defenzivních balíčků, které v kombinaci s předešlou změnou přidávají možnost obrany před rychlými strategiemi pro pomalé typy balíčků.

Texty abilit jsou tedy změněny následovně:- Bonjour -
2014-10-05
Změna aktivační ceny

Došlo ke změně aktivační ceny, která je nyní rozdělena do dvou kategorií.

1. První část se skládá z běžných surovin (primární a sekundární), tudíž může být karta aktivována běžným způsobem, pokud má hráč tuto kartu na ruce.

2. Následně je zde nově vytvořená nová sekce, pomocí které může hráč aktivovat libovolnou kartu ve hřbitově, pokud odstraní určitý počet vrchních karet ze hřbitova mimo hru.

Pozor: Při takové aktivaci se nejprve zvolí karta, kterou chce hráč aktivovat, následně se přesune ze hřbitova do aktivačního zásobníků a až poté se začne se samotnou aktivací, pokud má ještě hráč dostatek karet ve hřbitově. Pokud dostatek karet nemá, karta s vrací do hřbitova na stejnou pozici, na které byla před aktivací.

Tímto pravidlem doufám, že docílím toho, že hráči při ztrátě životů nepřijdou o klíčovou kartu, která jim ve hře může pomoci, nebo o klíčovou kartu, na které je založena strategie balíčku.

Auza tedy může být aktivován z ruky za 2 primární suroviny, nebo ze hřbitova za odstranění 3 vrchních karet ze hřbitova mimo hru.
- Bonjour -